+47 952 27 100
ses@siva-fe.no

Tomtegata 8
2500 Tynset

Siva Fjellregionen Eiendom AS

Stig Erik Semmingsen

Daglig leder

ses@siva-fe.no   |  +47 95 22 71 00

Siva, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) og Røros Vekst dannet i fellesskap et nytt eiendomsselskap, Siva Fjellregionen Eiendom AS, i 2019. Målet er at selskapet skal kunne løfte flere eiendomsinvesteringer og bidra til økt næringsutvikling i Fjellregionen.

Siva Fjellregionen Eiendom AS etablerer koblinger på tvers av kommuner og fylker i regionen, men innenfor et geografisk næringsområde som naturlig hører sammen. Gjennom selskapet ønsker man å etablere en tydeligere rollefordeling mellom virkemidlene for næringsutvikling i regionen og gjøre det enklere for bedrifter å vite hvor de skal henvende seg.

Vi skal jobbe for næringsutvikling i regionen gjennom eiendomsinvesteringer, i tett kontakt med lokale og regionale aktører og kobling til Sivas øvrige innovasjonsnettverk av næringshager og inkubatorer.

Eierandeler:
• Siva 62%
• NØK 25%
• Røros Vekst 13%

Vi ønsker kontakt med bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen, eksisterende bedrifter som har vokst ut av sine lokaler eller har endrede behov og lokale grundere.